Velkommen til Botne skole

Foresatte ved Botne skole - Endring i ledelsen

Anne Liv Kaarstad Lie har sagt opp sin stilling som virksomhetsleder/rektor ved Botne skole. Hun er, etter avtale, innvilget fratredelse pr 1. januar 2014.
Avtalen ble inngått rett før jul, og det har derfor ikke vært mulig å informere dere tidligere.

Undervisningsinspektør Kjersti Pedersen er fra samme dato og inntil videre konstituert i stilling som virksomhetsleder/rektor ved Botne skole.

Skolen velger selv, i samråd med undertegnede, hvordan man fordeler arbeidsoppgaver og roller internt. Nærmere informasjon vil bli gitt av skolen. Rektor har inntil videre valgt å ikke ansette midlertidig inspektør.

Den permanente virksomhetslederstillingen vil bli utlyst i løpet av kort tid og da med intensjon om tiltredelse senest 1. august 2014.

Hilsen

Pål Eggen

Botne skole ligger på Gullhaug, 7 km fra Holmestrand sentrum.

Skolen har 12 klasser og 248 elever.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved Bergskogen, og har Gullhaug idrettspark, stevneplassen "17. mai-sletta" og Gullhaug barnehage som nærmeste naboer.

Skolen ble oppført i 1970, bygd ut med en kunst- og håndverksavdeling i 2003 og tilført et nybygg i 2012 for SFO, 1.,2. og 3. trinn.

 

VISJON: Toleranse og respekt.
Kunnskap.
Miljø-samarbeid-ansvar.
Trygghet og trivsel.

  Med toleranse og respekt forstår vi:
 • Å vise andre mennesker den samme respekt som en ønsker for seg selv.
 • Å anerkjenne andres rett til å stå for et annet syn enn det en selv og flertallet har.

 • Med kunnskap forstår vi:
 • Grunnleggende holdninger.
 • Faktakunnskaper.
 • Innsikt og forståelse.

 • Med samarbeid forstår vi:
 • Å arbeide sammen mot et felles mål.

 • Med ansvar forstår vi:
 • Få oppgaver og valgmuligheter innenfor gitte rammer.
 • Ta egne avgjørelser og eventuelle konsekvenser.

 • Med miljø forstår vi:
 • Samspill mellom mennesker, og mellom mennesker og natur.

 • Med trygghet og trivsel forstår vi:
 • En skole der alle er trygge og trives, og gleder seg til en ny arbeidsdag.
Publisert av Anne Lise Jonassen. Sist endret 25.03.2014
   

Søk

Kontaktinformasjon

Botne skole Gurannveien 25 B
3089 Holmestrand
E-post : botne.skole@holmestrand.kommun..
Telefon
: 33 05 03 10

Faks
: 33 05 03 20
Kontonr.
: 2480.09.26595
Åpningstid
: 08:00 - 1300

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Botne skole Gurannveien 25 B, 3080 Holmestrand      Konst. Virksomhetsleder Kjersti Pedersen      Leder SFO Torild Emmy Nilsen
Lytt til tekst